syndikale kamer van Oost-vlaamse verzekeringsmakelaars

Doel van onze kamer

De doelstellingen van de Syndicale Kamer zijn :

  • Het verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden
  • Het bevorderen van de contacten tussen de leden om zo de uitwisseling van beroepservaring te bewerkstelligen en dit ter gelegenheid van regelmatige bijeenkomsten.
  • Het aanreiken van middelen en informatie met als doel de uitbreiding van de beroepsactiviteiten van haar leden te bevorderen.
  • Waken over de deontologische beroepsregels en indien nodig oneerlijke praktijken bestrijden.