syndikale kamer van Oost-vlaamse verzekeringsmakelaars

Historiek van onze kamer

De Syndicale Kamer der Producenten in Assurantiën van Oost-Vlaanderen werd opgericht op 15 mei 1934 te Gent.

Reeds in die tijd bestond de nood om een sterke beroepsvereniging op te richten om de belangen van de verzekeringsmakelaars te verdedigen.

Robert Delens (foto) was stichtend voorzitter. Het comité bestond uit 11 bestuursleden, allen verzekeringsmakelaars gevestigd in Oost-Vlaanderen.

Oorspronkelijk was de Syndicale Kamer lid van de Belgische nationale beroepsvereniging Feprabel (Féderation des Producteurs en Assurances de Belgique). Nadien werd de beroepsvereniging opgesplitst in een Franstalige en Nederlandstalige organisatie.

Vandaag maken wij deel uit van de wettig erkende beroepsvereniging Federatie voor Verzekeringsmakelaars en Financiele tussenpersonen (FVF)

De Syndicale Kamer van Oost-Vlaanderen was in 1986 één van de bezielers van het Bevorderingscentrum voor Kwaliteit in Verzekeringen (B.C.P.) een voorloper van Brocom

Onze Kamer stichtte in samenwerking met de Rijksuniversiteit Gent de leerstoel "Professor Baron Simon Frédéricq" Deze leerstoel biedt op universitair niveau vervolmakingscursussen aan voor advocaten, experten en verzekeringsmakelaars.